Vi benytter informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettsiden. For å overholde "Lov om elektronisk kommunikasjon" må vi spørre om ditt samtykke til å sette disse informasjonskapslene.


Pedagogisk leder søkes

col-narrow-left   

StillingsID:

1055

Adresse:

Lyngveien 24

Sted:

Tana, Finnmark 

Postnummer:

9845
col-narrow-right   

Kategori:

Pedagogisk leder

Heltid / deltid / vikariat:

Fast - Heltid

Søknadsfrist:

16.09.2017

Tiltredelsedato:

01.11.2017
col-wide   

Om oss:

Diddi mánáidgárdi er en privat samisk barnehage, som har Deanu Sami Searvi som eier. Styret i barnehagen består av leder i Deanu sámesearvi – 1 representant og 2 styremedlemmer, daglig leder i Barnehagen er sekretær.
Barnehagen ble startet opp i november 1987 av foreldre som ønsket et samiskspråklig barnehagetilbud til sine barn. Bygningen har vært et privat bolighus og er oppført i et boligområde ( Lyngveien 24). Bygget og driften av barnehagen ble de første årene gjort ved hjelp av private lån og dugnader. Først fra og med 1999 fikk barnehagen kommunal støtte til driften av barnehagen.

Bygningen ble totalrenovert høsten/vinteren 2003-2004 og i 2009 ble den utvidet. Barnehagen holder til i Tana bru sentrum med nærhet til friluftsområder, butikker, post og bank. Helsesenteret, tannlege, bibliotek og andre kommunale tjenester er også i nærheten. Deanu sámeskuvla ligger rett bak haugen og Giellavealgu mánáidgárdi er også like i nærheten.

Det er god plass ute til alle våre aktiviteter og behov. Vi har en lávvu, vedhoggested, båt, lekestativer, potetåker, drivhus og bålplass. For tiden er det behov for å fornye litt på utstyrsfronten.
Ellers bruker vi nærområdet flittig. Akebakke i nærheten, naturstier i alle retninger: til skiskytterarenaen, skiløyper, fiskebekk og rike bærområder. Utmarka er like i nærheten og lett tilgjengelig: Steder der fugler holder til og der man ellers kan se andre dyr.

Barnehagen er et tilbud til alle samiske barn i Tana kommune. Barna kommer også fra forskjellige bygder i Tanadalen. Det daglige språket i barnehagen er  samisk. 

Stillingsbeskrivelse:

Pedagogisk leder har hovedansvar for at barnehagens pedagogiske opplegg er av god kvalitet og:
 • har helhetlig ansvar for daglig omsorg for det enkelte barnet og for gruppen av barn.
 • har ansvar for at foresatte får tilstrekkelig og nødvendig informasjon, og for at det blir gjennomført foreldresamtaler minst 2 ganger pr.år. i tillegg til ett felles foreldremøte.
 • skal skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage, med respekt og omtanke for hjem og foresatte.
 • Skal ivareta barn og foresattes rett til medvirkning.
 • er direkte faglig ansvarlig for sin avdeling, og skal utvikle denne i samsvar med barnehagens mål, årsplaner og andre gjeldende planer og retningslinjer.
 • har ansvar for at avdelingens aktiviteter og mål blir gjennomført.
 • skal ha gode rutiner for informasjonsflyt og samarbeid på avdelingen.
 • har ansvar for at praktiske oppgaver blir gjennomført.
 • har asnvar for at det blir observert, vurdert og dokumentert aktiviteter ut i fra barns forutsetninger og behov.
 • har ansvar for barns sikkerhet, for god oversikt over barna til enhver tid og for at det er tilstrekkelig tilsyn i alle situasjoner.
 • skal delegere arbeidsoppgaver og sørge for at de blir utført.
 • skal gi opplæring og veiledning til assistenter, fagarbeidere, nyansatte og vikarer.
 • har ansvar for at det blir gjennomført avdelingsmøter og god generell intern opplæring i rutiner.
 • skal melde avvik, utføre nødvendige strakstiltak og evt. komme med forslag til korrigerende tiltak.
 • skal etter avtale være stedfortreder når styrer er fraværende (korttid).

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Beherske nordsamisk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper:
 • Positiv
 • Fleksibel
 • Initiativrik
 • Engasjert i barnehagens opplæringsarbeid
 • Ønsker å bidra til å forme barnehagen i fremtiden
Firma beskrivelse
Diddi Manaidgardi Lyngveien 24
Tana, 20, Norge

Telefon: 48140994
Nettside:

FirmaprofilFirma beskrivelse

Diddi Manaidgardi
Lyngveien 24
Tana, 20, Norge
Telefon: 48140994
Nettside:

Pedagogisk leder søkes

col-narrow-left   

StillingsID:

1055

Adresse:

Lyngveien 24

Sted:

Tana, Finnmark 

Postnummer:

9845
col-narrow-right   

Kategori:

Pedagogisk leder

Heltid / deltid / vikariat:

Fast - Heltid

Søknadsfrist:

16.09.2017

Tiltredelsedato:

01.11.2017
col-wide   

Om oss:

Diddi mánáidgárdi er en privat samisk barnehage, som har Deanu Sami Searvi som eier. Styret i barnehagen består av leder i Deanu sámesearvi – 1 representant og 2 styremedlemmer, daglig leder i Barnehagen er sekretær.
Barnehagen ble startet opp i november 1987 av foreldre som ønsket et samiskspråklig barnehagetilbud til sine barn. Bygningen har vært et privat bolighus og er oppført i et boligområde ( Lyngveien 24). Bygget og driften av barnehagen ble de første årene gjort ved hjelp av private lån og dugnader. Først fra og med 1999 fikk barnehagen kommunal støtte til driften av barnehagen.

Bygningen ble totalrenovert høsten/vinteren 2003-2004 og i 2009 ble den utvidet. Barnehagen holder til i Tana bru sentrum med nærhet til friluftsområder, butikker, post og bank. Helsesenteret, tannlege, bibliotek og andre kommunale tjenester er også i nærheten. Deanu sámeskuvla ligger rett bak haugen og Giellavealgu mánáidgárdi er også like i nærheten.

Det er god plass ute til alle våre aktiviteter og behov. Vi har en lávvu, vedhoggested, båt, lekestativer, potetåker, drivhus og bålplass. For tiden er det behov for å fornye litt på utstyrsfronten.
Ellers bruker vi nærområdet flittig. Akebakke i nærheten, naturstier i alle retninger: til skiskytterarenaen, skiløyper, fiskebekk og rike bærområder. Utmarka er like i nærheten og lett tilgjengelig: Steder der fugler holder til og der man ellers kan se andre dyr.

Barnehagen er et tilbud til alle samiske barn i Tana kommune. Barna kommer også fra forskjellige bygder i Tanadalen. Det daglige språket i barnehagen er  samisk. 

Stillingsbeskrivelse:

Pedagogisk leder har hovedansvar for at barnehagens pedagogiske opplegg er av god kvalitet og:
 • har helhetlig ansvar for daglig omsorg for det enkelte barnet og for gruppen av barn.
 • har ansvar for at foresatte får tilstrekkelig og nødvendig informasjon, og for at det blir gjennomført foreldresamtaler minst 2 ganger pr.år. i tillegg til ett felles foreldremøte.
 • skal skape et nært samarbeid mellom hjem og barnehage, med respekt og omtanke for hjem og foresatte.
 • Skal ivareta barn og foresattes rett til medvirkning.
 • er direkte faglig ansvarlig for sin avdeling, og skal utvikle denne i samsvar med barnehagens mål, årsplaner og andre gjeldende planer og retningslinjer.
 • har ansvar for at avdelingens aktiviteter og mål blir gjennomført.
 • skal ha gode rutiner for informasjonsflyt og samarbeid på avdelingen.
 • har ansvar for at praktiske oppgaver blir gjennomført.
 • har asnvar for at det blir observert, vurdert og dokumentert aktiviteter ut i fra barns forutsetninger og behov.
 • har ansvar for barns sikkerhet, for god oversikt over barna til enhver tid og for at det er tilstrekkelig tilsyn i alle situasjoner.
 • skal delegere arbeidsoppgaver og sørge for at de blir utført.
 • skal gi opplæring og veiledning til assistenter, fagarbeidere, nyansatte og vikarer.
 • har ansvar for at det blir gjennomført avdelingsmøter og god generell intern opplæring i rutiner.
 • skal melde avvik, utføre nødvendige strakstiltak og evt. komme med forslag til korrigerende tiltak.
 • skal etter avtale være stedfortreder når styrer er fraværende (korttid).

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Beherske nordsamisk, skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper:
 • Positiv
 • Fleksibel
 • Initiativrik
 • Engasjert i barnehagens opplæringsarbeid
 • Ønsker å bidra til å forme barnehagen i fremtiden